ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಡೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಉಡುಗೆ ಆರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ…….?

 ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ವನಿತೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಉಡುಗೆಗಳು ಕಂಫರ್ಟೆಬಲ್  ಡೀಸೆಂಟ್‌ ಸಹ……

Tags:
COMMENT