ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉ.ಭಾ. ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿ ಈ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು ವೇದಿಕೆ ಏರಿ ಕ್ಯಾಟ್‌ವಾಕ್‌ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಂಗುಬಡಿದು ಹೋದರು!

 

Tags:
COMMENT