ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಓವರ್‌ ಆಲ್ ಕಂಡೀಶನ್‌ ನೋಡಿದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಲು ಅಥನೈ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತನಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 10ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಡೆಯಲು ಕಾರಣ?

ಶೇ.59ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಶೇ.58ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆಂಬ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

10ರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನು ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಹೆದರಿಕೆ, ಅವರು ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಡೆಯುವ ಈ ಸಂಕೋಚಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಂತರಿಕ ಧ್ವನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ ಯೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಚನೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಳೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದೇ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ರೇನ್‌ ವಾಷ್‌ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಪರಂಪರಾಗತ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಿ, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಫಲವಿದು.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಶೇ.47ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಸಂಕೋಚಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಾಸ್‌ಗೆ `ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಲು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 10ರಲ್ಲಿ 4 ಮಹಿಳೆಯರು ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಜೊತೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ  ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಏಕೆ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ?

ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೊ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಗತಿ ಎಂಬ ಭೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ತಾವು ಯೋಚಿಸಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೊ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें

ಡಿಜಿಟಲ್

(1 साल)
USD10
 
ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ

ಡಿಜಿಟಲ್ + 12 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್

(1 साल)
USD79
 
ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ
ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ....
ಗೃಹಶೋಭಾ ವತಿಯಿಂದ