ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜ್ಯೂವೆಲರಿ ಆರಿಸುವುದು……?

ವೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ ಪಾರ್ಟಿಯ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸೆಸ್‌ ಜೊತೆ ಈ ಒಡವೆಗಳ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್‌ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನನ್ಯ, ಅನುಪಮ, ಅದ್ಭುತ…..!

 

Tags:
COMMENT