ರಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು. ಆಕೆ ಮಾಡಲು ಉಳಿದಿದ್ದಾದರೂ ಏನು? ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಠೋರ, ಭಾವನಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ. ಏನೇನು ಘಟಿಸುತ್ತದೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಮಾಳೇ ಹೊಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವನ ಧೋರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವಳೇ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಿತ್ತು.

ತನ್ನ ಮಾತು ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಲು ಅವಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರಮಾಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧದ ದೋಣಿಯನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು? ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಚೂರು ಚೂರಾಗುವುದು  ಖಚಿತ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿತ್ತು. ರಮಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಒಬ್ಬ ಕಡಿಮೆ ಈಕ್ಯೂ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಏನಿದು ಈಕ್ಯೂ....?

ಈಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ `ಎಮೋಶನ್‌ ಕೋಶಂಟ್‌' ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಜಾಣ್ಮೆ ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡ. ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಭಾವನೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಎಮೋಶನ್‌ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯ ದಾರಿ ಎಮೋಶನ್‌ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಎಮೋಶನ್‌ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೋಶಂಟ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಕೇಂಬ್ರಿಜ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಟೊರೊಂಟೊ ಯೂನಿರ್ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಲಂಡನ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಎಮೋಶನ್‌ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರಾಗುತ್ತಾರೊ, ಅಂತಹರ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು?

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಮನೋತಜ್ಞ ಡಾ. ಕೇದಾರ್‌ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಈಕ್ಯೂ ಇವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಛೋಟ, ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತೊಂದರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಾಗಿಸುವುದು, ತರ್ಕರಹಿತ, ವಿವೇಕಹೀನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾದವಿವಾದ ಮಾಡುವುದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಾ. ಅನಿತಾ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹುಬೇಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ  ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದೇ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಡಿಮೆ ಈಕ್ಯೂಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಮನೋತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಅಂಜಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ``ಕಡಿಮೆ ಈಕ್ಯೂ ಇವರು ಜನರು ಎಂದೂ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾರರು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾ ಕಲಾಪಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾಲ್ಯ ಅಥವಾ ಮುಗ್ಧ ಪೋಷಕರ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿಯೂ ಈಕ್ಯೂ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಜನರು ಬೇರೆಯವರ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುತ್ತಾರೆ.''

आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें

ಡಿಜಿಟಲ್

(1 साल)
USD10
 
ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ

ಡಿಜಿಟಲ್ + 12 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್

(1 साल)
USD79
 
ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ
ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ....
ಗೃಹಶೋಭಾ ವತಿಯಿಂದ