ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಮಾರಿ ಮಹಿಳೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಭುಜಗಳ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಕಟಿಂಗ್‌ ಇರಬೇಕು.

ಮುಖದ ಆಕಾರ : ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಆಕಾರ ಯಾವುದು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಪೋನಿಟೇಲ್ ‌ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ, ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡಿಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಮುಖವನ್ನು ಇರಿಸಿ ಸ್ಕೆಚ್‌ ಪೆನ್‌ನಿಂದ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಪುರೇಖೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಶೇಪ್ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಕೋಲು ಮುಖ : ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಕಾರದ ಕೂದಲು ಕೋಲು ಮುಖದವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಕೆನ್ನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಲೇಯರ್‌ನೊಂದಿಗಿದ್ದು ಶೋಲ್ಡರ್‌ ಲೆಂತ್‌ನ ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ಮುಖಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಚ್ರೇಟ್‌ ಕೂದಲಿನ ಬದಲು ಬೇಬಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಲೀ ಟೆಕ್ಸ್ ಚರ್‌ಉಳ್ಳ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಓವಲ್ ಫೇಸ್‌ : ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಓವಲ್ ಶೇಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್‌ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್‌ ಲೇಯರ್‌ ಅಥವಾ ಬಾಬ್‌ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಮುಖವನ್ನು ಕವರ್‌ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಶಿಯಲ್ ಫೀಚರ್‌ನ್ನೂ ಹೈಲೈಟ್‌ ಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು. ರೇಜರ್‌, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೇಯರ್‌ ಮತ್ತು ಫೆದರ್‌ ಟಚ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೂ ನೀವು ಆರಿಸಿ.

ಡೈಮಂಡ್‌ ಫೇಸ್‌ಕಟ್‌ : ಚೀಕ್‌ ಬೋನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಣೆ ಮತ್ತು ಜಾ ಲೈನ್‌ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸದಂಥವರಿಗೆ ಡೈಮಂಡ್‌ ಫೇಸ್‌ಕಟ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಫೇಸ್‌ ಶೇಪ್‌ ಇರುವವರು ಚೀಕ್‌ಬೋನ್ಸನ್ನು ಕೊಂಚ ಕವರ್‌ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಖದ ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ ಆಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಟೆಕ್ಸ್ ಚರ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ಮಾಡಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಯರ್‌ ಫಾಕ್ಸ್ ಪಿರಮಿಡ್‌ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್‌ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫೆದರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಟ್‌ಆರಿಸಿ.

ರೌಂಡ್‌ ಫೇಸ್‌ಕಟ್‌ : ಮುಖದ ಆಕಾರ ಗುಂಡಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಖ ಕೊಂಚ ಉದ್ದವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಹೇರ್‌ ಕಟ್ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೌಂಡ್‌ ಶೇಪ್‌ ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ಬ್ಲಂಟ್‌ (ಶಾರ್ಪ್‌), ಲೇಯರ್‌, ಪಾಟ್‌ ಶೇಪ್‌ ಕಟ್‌ ಮುಂತಾದ ಚಿನ್‌ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮುಖ ತೆಳುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಟ್ರೈಯಾಂಗ್ಯುಲರ್‌ ಫೇಸ್‌ಕಟ್‌ : ಈ ಫೇಸ್‌ ಕಟ್‌ಇರುವವರಿಗೆ ಚೀಕ್‌ ಬೋನ್ಸ್ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಲೇಯರ್‌ಉಳ್ಳ ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌, ಜಾ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್‌ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾರ್ಟ್‌ ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್‌ ಲೇಯರ್‌, ಜಿಗ್‌ಜಾಗ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ಲೇಯರ್‌ಮತ್ತು  ಪಾಟ್‌ ಶೇಪ್‌ಕಟ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಾರ್ಟ್‌ ಶೇಪ್‌ ಫೇಸ್‌ಕಟ್‌ : ಹಾರ್ಟ್‌ ಶೇಪ್‌ ಫೇಸ್‌ಉಳ್ಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಹಣೆಯು ಆಗಲವಾಗಿದ್ದು ಚಿನ್‌ ಏರಿಯಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಆಕಾರವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಹೇರ್‌ಕಟ್‌ನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ ಬಾಬ್‌ ವಿತ್‌ ಫ್ರಿಂಜ್‌, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೇಯರ್‌ ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸಿಂಗ್‌ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೇಯರ್‌…. ಇತ್ಯಾದಿ ಆಪ್ಶನ್‌ಗಳಿವೆ.

ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ ಶೇಪ್‌ ಫೇಸ್‌ಕಟ್‌ : ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್‌, ಎರಡೂ ರೀತಿ ಹೇರ್‌ಕಟ್‌ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಾಬ್‌ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್‌ ಲೇಯರ್‌ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೈಸ್‌ ಬಾಬ್‌ ಮುಂತಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ನ ಬಗೆಗಳು : ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ 2 ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿತ್ತದೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್‌, ಯು, ವಿ, ಬ್ಲಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪ್‌ ಪ್ರಮುಖವಾದವು. ವರ್ಟಿಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್‌, ಬಾಯ್‌ ಮತ್ತು ಲೇಯರ್‌ ಕಟ್‌ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಫೆದರ್ಸ್, ಪಾಟ್‌ ಶೇಪ್‌, ಇನೋವೇಟಿವ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇರ್‌, ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್‌ ಲೇಯರ್‌, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಾಬ್‌….. ಇತ್ಯಾದಿ ಅವುಗಳ ನವೀನ ರೂಪವಾಗಿವೆ.

ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್‌ : ಕಟಿಂಗ್‌ನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿಸಲು ಕೂದಲನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಂಗ್‌ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟೆಡ್‌ : ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎಲಿವೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೈಡ್‌ : ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗೈಡ್‌ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗೈಡ್‌ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೆಕ್ಷನ್‌ : ಕಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಎಲಿವೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್‌ಮಾಡಲು 4 ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲಿವೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು 5 ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲಿವೇಶನ್‌ : ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೋಚಿಂಗ್‌, ಥಿನಿಂಗ್‌, ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಕಟ್‌, ಟ್ಯಾಂಶನ್‌ವೆಟ್‌ ಲೈನ್‌, ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್‌, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್‌, ಜಿಗ್‌ಜಾಗ್‌, ಟೆಕ್ಸ್ ಚರೈಸಿಂಗ್‌ ಮುಂತಾದ ಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ ಚರ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವರೆಟ್‌ ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌

ಪಿಕ್ಸಿಕಟ್‌ : ತುಂಡು ಕೂದಲನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಟ್‌ ಅಂಡ್‌ ಸೆಕ್ಸಿ ಪಿಕ್ಸಿ ಹೇರ್‌ಕಟ್‌ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಬುಲಸ್‌ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ ಚರೈಸಿಂಗ್‌ ಹೇರ್‌ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೈಟ್‌ ಬ್ರಶ್‌ನಿಂದ ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ.

ಬ್ಲಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಗ್‌ : ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ಲಾಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಗ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್‌ ಲುಕ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಲುಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ ಟೆಕ್ಸ್ ಚರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ.

ವಾಲ್ಯುಮೈಸಿಂಗ್‌ ಲ್ಯಾಬ್‌ : ವಾಲ್ಯುಮೈಸಿಂಗ್‌ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈಯರ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್‌ ಲ್ಯಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲಾಮರಸ್‌ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್‌ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

ಬೌನ್ಸಿಂಗ್‌ ಲೇಯರ್‌ : ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಟಾಂಗ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೇಯರ್‌ ಕಟ್‌ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಲುಕ್ಸ್ ನೀಡಿ.

ಲಾಂಗ್‌ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್‌  ಲೇಯರ್‌ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮೂತ್‌ ಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ : ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ ಹೇರ್‌ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಫ್ರಿಂಜ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ನಿಂಗ್‌ ಮಶೀನ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮೂತ್‌ ಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ ಲುಕ್ಸ್ ನೀಡಿ.

ಸೆಕ್ಸೀ ಬೇಬಿ ವರ್ಕ್‌ : ಬ್ಲಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೆಂತ್‌ನ ಕೂದಲಿಗೆ ಸೆಕ್ಸೀ ಲುಕ್ಸ್ ನೀಡಲು ಹಾಟ್‌ ವರ್ಕ್‌ ರಾಡ್‌ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಸೀ ಬೇಬಿ ವರ್ಕ್‌ ಲುಕ್ಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಸ್ಟೈಲಿಶ್‌ ಬಾಬ್‌ : ಹಿಂದಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾರ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟೆಡ್‌ ಬಾಬ್‌ಗೆ ಹಾಟ್‌ ಲುಕ್ಸ್ ನೀಡಿ. ಕೂದಲಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒದಗಿಸಲು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರಶ್‌ನಿಂದ ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಶೈನೀ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಹೇರ್‌ ಗ್ಲಾಸ್‌ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.

– ಪ್ರೀತಿ ಜೈನ್‌

ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಮಾಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ :

ಕಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ಕೂದಲಿಗೆ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಮಾಡಿ.

ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ಶೈನೀ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಿಸಲು ಹೇರ್‌ ಸೀರಮ್ ಬಳಸಿ.

ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಲು ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈಯರ್‌, ಟಾಂಗ್‌, ಕರ್ಲಿಂಗ್‌ ರಾಡ್‌, ಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ನಿಂಗ್‌ ಮಶೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಹೀಟ್‌ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್‌ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಬಿಸಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೇರ್‌ ಕಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಬೇಡ.

ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ನಂತರ ಕೂದಲು ನಿಸ್ತೇಜವಾಗಿ ಕಂಡರೆ ಶೈನ್‌ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಳಸಿ.

ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಲು ಕೂದಲನ್ನು ಹಾಟ್‌ ಆಯಿಲ್‌ನಿಂದ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿ.

ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ಗಾಗಿ ಕಟಿಂಗ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

ಉತ್ತಮ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂದಲನ್ನೂ ಮುಖದ ಕಡೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಕೂಂಬಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ.

ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ....
ಗೃಹಶೋಭಾ ವತಿಯಿಂದ