ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವಾದ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಈ ಗೆಳತಿಯರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಾಗ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚದೆ ಇದ್ದೀತೇ…..?

ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ....
ಗೃಹಶೋಭಾ ವತಿಯಿಂದ