ಹಬ್ಬಗಳ ಮೂಡ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾಕ್ಸಸರೀಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಎನಿಸುವಿರಿ?

ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಮೂಡ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್‌ ಲುಕ್ಸ್ ವುಳ್ಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಹೈ ಹೀಲ್‌‌ನ ಇಂಥ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚಬಹುದು!

और कहानियां पढ़ने के लिए क्लिक करें...