ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕುಂದಣದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು?

ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಂದಣದ ಆಭರಣಗಳ ಹೊಳಪೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬೆಡಗನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೇ…..?

ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ....
ಗೃಹಶೋಭಾ ವತಿಯಿಂದ