ಮಮತಾ ತನ್ನ ಮಗಳು ಮಾನಸಿಗಾಗಿ ಟಿಫಿನ್‌ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇನ್ನೇನು ಅವಳು ಹೊರಡುವ ವೇಳೆಯಾಗಿದೆ, `ಅಮ್ಮಾ, ಟಿಫಿನ್‌ ರೆಡಿಯಾ?' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂದುಕೊಂಡಳು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಾನಸಿ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಿಂಬವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದುದು. ಹಾಗೆ ಹೋದಳು ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಾನಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಮಮತಾ ಅವಳ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹರಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಇನ್ನಿತರೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪ ಓರಣವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಜೋಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದು ನಿತ್ಯದ ನಿಯಮವಾಗಿತ್ತು. ಮಾನಸಿ ಮಮತಾಳ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು. ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಮಗುವೊಂದು ತುಸು ಮುದ್ದಿನಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಳು. ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದರೂ ಶಿಸ್ತು ಮೀರಿ ನಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದಳು. ಮಮತಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೇ ಕಳೆಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮಮತಾಗೆ ಮಗಳ ಕೋಣೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗಳ ಕೋಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಹೇಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. `ಯಾರಾದರೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಕೋಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ?' ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಹ ಮಮತಾಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

ಅದೊಂದು ಭಾನುವಾರ ಮಗಳ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಅವಳ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಳೆಯಾಗಿದ್ದವು, ಡ್ರೆಸಿಂಗ್‌ ಟೇಬಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಟೇಬಲ್‌ಗಳೆಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ, ಅಲ್ಮೆರಾ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಸಾಕಾಯಿತು.

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಮತಾ ಮಗಳ ಕೋಣೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೇ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ಮಮತಾ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದು, ``ಏನು ನಿನ್ನ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ನನಗೂ ಬಿಡುವಿರಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗಾಗಿಯೇ ಕಾಯುತ್ತಿರಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಕೋಣೆ ನೀನೇ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊ,'' ಎಂದಳು.

``ಅಯ್ಯೋ! ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು, ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹುಳು ಬರಲಾರದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಕೋಣೆ ನೀಟಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಏಕಿಷ್ಟು ಅವಸರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ನಿನಗೆ ಬೇಸರವಾದರೆ ನನ್ನ ಕೋಣೆಯ ಕಡೆ ಬರಲೇಬೇಡ....!'' ಎಂದಳು ಮಾನಸಿ.

``ಏನು ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು? ಬೇರೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮನಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಓರಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಬಂದರೆ, ನೀನು ಕೋಣೆಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿಸುವವರೆಗೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವೆಯಾ?'' ಎಂದಳು ಮಮತಾ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಯ ಸೋದರಮಾವ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು. ಅವರು ಬಂದದ್ದೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಯ ಕೋಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ.

आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें

ಡಿಜಿಟಲ್

(1 साल)
USD10
 
ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ

ಡಿಜಿಟಲ್ + 12 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್

(1 साल)
USD79
 
ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ
ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ....
ಗೃಹಶೋಭಾ ವತಿಯಿಂದ