``ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನಾನಿನ್ನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇರಲಾರೆ! ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಅವನೊಂದಿಗಿರಲು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಬೇಡಿ.''

``ಆದರೆ.... ನೀನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರವಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ!''

``ಹೌದು, ವಾರದ ಮೊದಲಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದೂ ನನ್ನ ಮನೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇ?''

``ಹೌದು. ಈ ಮನೆ ನಿನ್ನದು. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನದೇ. ಆದರೆ ನೀನೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಸರಪಡುತ್ತಿರುವೆ? ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳು, ಏನು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ?''

``ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ.''

``ಹೌದೇ.... ಹೇಗೇ?''

``ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ.......''

``ಓಹೋ! ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?''

``ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ನೂಡಲ್ಸ್, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟುನ್ನು ಅವನೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟವನ್ನು ಅವನು ಆಫೀಸ್‌ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಾನೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.''

``ಸರಿ.... ಮುಂದೆ....?''

``ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಡಜನ್‌ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಅರ್ಧ ಡಜನ್‌ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ....? ಮೈ ಫುಟ್‌!''

``ಹಾಗಂದನೇ ಅವನು...?''

``ಹೌದು. ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ.''

``ಅವನೇನಂದ....? ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳು.''

``ಅಂದು ಅವನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರಾಗಿದ್ದ ಮುತ್ತಿನ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತಸವಾಗಿತ್ತು. `ನಿನಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಎಂತಹ ಉಡುಗೊರೆ ಬೇಕು?' ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಡಜನ್‌ ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಎಂದ.''

``ಸರಿ ನಾನವನಲ್ಲಿ ಇದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ?''

``ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್‌ ಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ.''

``ಅದರ ಕುರಿತು ಅವನೇನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ?''

``ನಾನು ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಜೀನ್ಸ್, ಟೀ ಶರ್ಟ್‌, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದಂತೆ. ಇದು ಅವನ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಡ್ಡಬರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ?''

``ಸರಿ, ಮುಂದೆ.....?''

``ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವನು ಸಹಿಸಲಾರ! ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕು.... ನಾನೇನು ಅವವ ಸೇವಕಳಲ್ಲ. ಅವನು ನನ್ನ ಮಾಲೀಕನೂ ಅಲ್ಲ. ಅವನೇಕೆ ನನಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ....? ನಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇರಲಾರೆ....!''

``ಸರಿ.... ಇನ್ನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ?''

``ನಾನೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಸಂಬಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಸಂಬಳವನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಇರಾದೆ ಅವನದು.''

``ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಅಭಿಲಾಷೆ?''

``ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಅವನ ಇಚ್ಛೆ.''

``ನಿನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ನಿಯತಕಾಲಿಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಆಗುತ್ತೇನೆಂದು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೆ ತಾನೇ?''

``ನೀವು ಹೇಳುವುದೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ಸುಶಾಂತ್‌ಗೆ ನಾನು ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಅವನು ಸಹಿಸಲಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಅವನ ಇಷ್ಟ.''

आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें

ಡಿಜಿಟಲ್

(1 साल)
USD10
 
ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ

ಡಿಜಿಟಲ್ + 12 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್

(1 साल)
USD79
 
ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ
ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ....
ಗೃಹಶೋಭಾ ವತಿಯಿಂದ