ಮಾನ್‌ಸೂನ್‌ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ  ಏನನ್ನು ತೊಡಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡತೊಡಗುತ್ತದೆ.  ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ :

– ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದರೆ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಧರಿಸಿ.

– ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್‌ ಮತ್ತು ಲಿನೆನ್‌ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಡಿ. ಅವು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ.

– ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್‌, ನೈಲಾನ್‌, ಕ್ರೇಪ್‌ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒದ್ದೆಯಾದರೆ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

– ಜಾರ್ಜೆಟ್‌, ಶಿಫಾನ್‌ನಂತಹ ಪಾರರ್ದಶಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನೆನೆದಾಗ ಅಂಗಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಡಿ.

– ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದಾಗ ಇನ್ನರ್‌ ವೇರ್‌ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ದಪ್ಪನಾದ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್‌ ವೇರ್‌ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

– ಅತಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನೆನೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಶರೀರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

– ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೈಲಾನ್‌, ಪಾಲಿಕಾಟನ್‌ ಟೀಶರ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಥ್ರೀ ಫೋರ್ತ್‌ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ ಧರಿಸುವುದು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

– ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ.

– ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯವಾದರೆ ತಪ್ಪದೆ ರೇನ್‌ಕೋಟ್‌ ಧರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಉಡುಪು ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

– ಸುಜಯಾ

ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ....
ಗೃಹಶೋಭಾ ವತಿಯಿಂದ